Thursday, 11 October 2012

BAB 5 : Peratusan

Peratusan

Pecahan dengan 100 sebagai penyebut (denominator) dipanggil sebagai peratusan (percentage). Dalam kes ini, pengangka (numerator) mewakili nombor/bilangan bahagian-bahagian dalam setiap 100.

Simbol % digunakan bagi mewakili peratusan.

Contoh 1:
80/100 dinyatakan sebagai 80%, dimana;
 • 80/100 adalah pecahan dengan 100 sebagai penyebut,
 • 80% dibaca sebagai 'lapan puluh peratus' (eighty per cent).
14% dinyatakan sebagai 14/100.

Contoh 2:
Ungkapkan 53% sebagai suatu pecahan (fraction).
Jwb:
53% = 53/100

Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan, dan sebaliknya.

Untuk menukar pecahan atau nombor perpuluhan kepada peratusan:
 1. Kaedah 1: Tukarkan penyebut (pecahan) kepada 100.
 2. Kaedah 2: Darabkan pecahan atau nombor perpuluhan dengan 100%.

Contoh 3:
Ungkapkan setiap nilai berikut sebagai peratusan.
 • 2/5
  Jwb:
  2/5 = (2 x 20) / (5 x 20) = 40/100 = 40%
  atau 2/51 x 10020% = 40%

 • 1/2
  Jwb:
  1/2 = (1 x 50) / (2 x 50) = 50/100 = 50%
  atau 1/21 x 10050% = 50%

 • 0.3
  Jwb:
  0.3 = 3/10 = (3 x 10) / (10 x 10) = 30/100 = 30%
  atau 0.3 x 100% = 30%

 • 0.42
  Jwb:
  0.42 = 42/100 = 42%
  atau 0.42 x 100% = 42%

No comments:

Post a Comment