Thursday, 11 October 2012

BAB 2 : Urutan dan Pola Nombor

Corak/Pola Nombor dan Urutannya

Nombor-nombor yang disusun dalam corak tertentu dikenali sebagai urutan (sequence).

Corak urutan nombor (number sequence) boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagikan 'nombor dalam urutan yang sebelumnya', dengan bilangan/nombor-nombor tertentu.
 
Menggambarkan corak/pola urutan nombor

Gambarkan corak setiap urutan nombor berikut:
5, 12, 19, 26, ...
Jwb:

Corak urutan nombor 5, 12, 19, 26, ... diperolehi dengan menambah (adding) 7 pada nombor sebelumnya (nombor dalam urutan).
 

No comments:

Post a Comment